Termeni și condiții


Vânzător:

quality cases s.r.o., Řípská 960/9a, Brno, 627 00, Cehia

J: 05804515
CUI: CZ05804515

Adresa societății: Čejkovická 3, Brno, 62800, Cehia

 1. Dispoziții de bază
  1. Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare "Termenii și condiții") se reglementează în conformitate cu art. § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012, al Codul civil (denumit în continuare "Cod civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante apărute în legătură cu încheierea unui contract de cumpărare prin intermediul magazinului on-line, dintre vânzător și persoana fizică sau juridică, pe de altă parte, denumit în continuare "Cumpărător").
  2. O persoană care încheie un contract de vânzare în afara activității sale sau în afara domeniului său de activitate este consumator (denumit în continuare "consumator").
  3. Magazinul online este operat de către vânzător pe website-ul accesibil pe următoarea adresă: (URL) https://accesorii24.ro(denumit în continuare "site").
  4. Termenii și condițiile reprezintă o parte integrantă a contractului de cumpărare.
 2. Contract de vânzare
  1. Contractul de cumpărare se încheie între părți printr intermediul magazinului online. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător este definită de legea aplicabilă și de Contractul de vânzare, care include acești Termeni și condiții.
  2. Contractul de cumparare se stabileste prin confirmarea unei comenzi finalizate (denumita in continuare "comandă") de către Vânzător și în acest sens utilizarea prevederilor art. 1753 alin. 2 din Codul civil. Formularul de comandă include, dar nu se limitează la, informații despre mărfurile comandate, prețul mărfurilor, modalitatea de plată a prețului de cumpărare a bunurilor, informații privind modalitatea de livrare a mărfurilor comandate, informații privind costurile aferente pentru livrarea bunurilor.
  3. Contractul de cumpărare și termenii și condițiile sunt scrise în limba română. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba română
  4. Vânzătorul are dreptul să modifice unilateral acești Termeni și condiții.
 3. Bunurile și prețul
  1. Interfața web a magazinului online conține o listă de bunuri oferite de vânzător spre vânzare, inclusiv și prețurile bunurilor oferite.
  2. Prețul bunurilor, include toate taxele și TVA. În termenii și condițiile stabilite în acești Termeni și condiții, Vânzătorul va percepe Cumpărătorului în afară de prețul Bunurilor o taxă pentru livrarea Bunurilor
  3. Oferta de vânzare a bunurilor și prețurile acestor bunuri rămâne valabilă pentru perioada de afișare pe interfața web a magazinului online. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual în cadrul acțiunilor individuale pentru reducere. Reducerile pentru acțiunile individuale nu pot fi cumulate împreună.
  4. Toate ofertele de vânzare a produselor plasate pe interfața web a magazinului nu sunt obligatorii și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare privind aceste bunuri. Toate informațiile furnizate sunt de natură informativă și nu constituie o propunere de încheiere a unui contract.
  5. Prețul de achiziție al bunurilor este convenit în fiecare contract de cumpărare, prețul de achiziție corespunde cu prețului de achiziție al bunurilor specificate în magazinul online la momentul trimiterii comenzii către cumpărător
  6. Interfața web a magazinului online conține și informații privind costurile de ambalare și livrare. Informațiile privind costurile de ambalare și livrare a mărfurilor enumerate pe interfața web a magazinului online se aplică numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României
  7. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are dreptul să verifice și să modifice datele introduse în comandă de către cumpărător. Cumpărătorul trimite comanda către vânzător făcând clic pe butonul "Trimiteți comanda". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul este obligat să confirme imediat cumpărătorului livrarea comenzii sale la adresa de e-mail specificată de cumpărător în comanda sa (denumită în continuare "adresa electronică a cumpărătorului"). Confirmarea livrării unei comenzi conform prezentului paragraf nu constituie o confirmare a unei comenzi în scopul încheierii unui contract de cumpărare din aliniat.
  8. Contractul de cumpărare se încheie prin confirmarea comenzii de către vânzător. Dacă vânzătorul este interesat să încheie Contractul de achiziție, acesta va confirma, de obicei, comanda către cumpărător în termen de 2 zile lucrătoare de la data livrării comenzii către vânzător.
  9. Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu este obligat să încheie un Contract de vanzare, în special cu persoanele care au încălcat în mod semnificativ Contractul de vanzare (inclusiv Termenii și condițiile).
  10. Nu pot fi solicitate drepturi de consum pentru cadouri care sunt gratuite
  11. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloacele de comunicare la distanță pentru a încheia contractul de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare sunt normale, la rata prestatorului de servicii ales de cumpărător și cumpărătorul le plătește însuși.
 4. Cont utilizator
  1. La comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice.
 5. Prețul bunurilor și condiții de plată
  1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate livrării bunurilor în baza contractului de cumpărare pot fi plătite de către cumpărător vânzătorului în modul următor.
   - plata la livrare, cumpărătorul plătește în numerar la livrarare
   - prin transfer bancar
   - plata online prin card
  2. Dacă este prevăzut de reglementări legale în general, Vânzătorul va emite un document fiscal - o factură pentru plățile efectuate în baza Contractului de Achiziție către Cumpărător. Documentul fiscal - factura va fi emisă de către vânzător cumpărătorului și trimisă în formă electronică pe adresa electronică a cumpărătorului.
 6. Dreptul consumatorului de a se retrage din contractul de vânzare
  1. Prevederile acestui articol din Termeni și condiții se aplică numai cumpărătorului care este consumator.
  2. Consumatorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără a da un motiv în termen de (7) zile. Această perioadă începe să curgă de la data primirii bunurilor și, dacă obiectul contractului de cumpărare este livrarea mai multor tipuri de articole, se calculează perioada de la data primirii ultimei livrări a mărfurilor. Perioada de așteptare este considerată a fi menținută dacă consumatorul îl trimite vânzătorului la adresa nazev@nazev sau o notificare scrisă că se retrage din contractul de cumpărare. Consumatorul nu se poate retrage din contract în cazurile prevăzute in § 1837 din Codul civil.
  3. mai multe informatii despre returnarea produsului aici
  4. 276/5000 În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare, acesta trimite sau înapoiază vânzătorului, fără întârzieri nejustificate, bunurile primite de la acesta cel târziu în termen de treizeci de zile de la retragerea din contract. Costul de returnare a bunurilor este suportat de către consumator.
  5. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare, acesta returnează vânzătorului, fără întârziere nejustificată, în cel mult treizeci (30) zile de la retragerea din contractul de cumpărare, toate bunurile (inclusiv costul de livrare a bunurilor în cazul în care consumatorul returnează toate bunurile comandate în termen de 30 de zile) bunuri, inclusiv cadouri sau alte beneficii), pe care le-a primit de la el în baza contractului de cumpărare, în același mod. Vânzătorul va restitui fondurile primite consumatorului într-un mod diferit numai dacă consumatorul este de acord și nu suportă costuri suplimentare.
  6. Dacă consumatorul a ales o altă metodă decât metoda cea mai ieftină de livrare oferită de către Vânzător de a livra bunurile în magazinul online, Vânzătorul va restitui costurile corespunzătoare celei mai ieftine metode de livrare oferite.
  7. Consumatorul este răspunzător față de vânzător pentru o reducere a valorii mărfurilor în cauză care rezultă din manipularea mărfurilor într-un mod diferit de cel care trebuie eliminat în funcție de funcționalitatea și caracteristicile sale.
  8. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare, vânzătorul nu este obligat să restituie consumatorului fondurile primite înainte ca acesta să-i returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile către vânzător.
 7. Transport și livrare de bunuri
  1. Modul de livrare va fi stabilit de către Vânzător, dacă nu este specificat altfel în Contractul de Vânzare. Dacă modul de transport este convenit de cumpărător, cumpărătorul suportă riscul și, după caz, costurile suplimentare asociate acestui mod de transport.
  2. În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze bunurile la locul specificat de către cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să accepte mărfurile la livrare.
  3. În cazul în care este necesar să se livreze mărfurile în mod repetat sau în alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile aferente livrării repetate a mărfurilor, respectiv, costurile asociate cu o altă metodă de livrare.
  4. Prețul de ambalare și expediere (le puteți găsi aici) sunt afișate pe site-ul acestui magazin online, iar cumpărătorul este familiarizat și cu acestea înainte de expedierea finală a comenzii.
  5. Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul va furniza transportatorului selectat date referitoare la Cumpărător, în măsura necesară pentru livrarea corespunzătoare a Bunurilor.
 8. Revendicări privind defectele de bunuri
  1. Vânzătorul va livra Cumpărătorului bunurile în cantitate, calitate și execuție conform celor convenite în Contractul de vanzare. În cazul în care calitatea și executarea nu sunt convenite, Vânzătorul execută într-o calitate și execuție adecvată pentru scopul apărut din Contractul de vanzare.
  2. Creanțele Cumpărătorului privind defectele mărfurilor (inclusiv modul de tratare a plângerii) sunt reglementate de prevederile relevante ale Codului civil, în special de prevederile Codului civil. Secțiunile 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2274 din Codul civil.
 9. Alte drepturi și obligații ale părților
  1. În cazul în care cumpărătorul este un consumator, titlul mărfurilor, precum și riscul de deteriorare a bunurilor, trec la cumpărător prin preluarea bunurilor de la transportatorul selectat.
  2. În cazul în care cumpărătorul nu este consumator, vânzătorul livrează bunurile cumpărătorului, prin firma de transport selectata pentru a livra cumpărătorului și permite cumpărătorului să își exercite drepturile de la contractul de expediere. Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător care nu este consumator prin predarea articolului transportatorului selectat pentru livrarea la destinația specificată în comandă.
  3. Cumpărătorul recunoaște că software-ul și alte componente ale interfeței web bazate pe eshop (inclusiv fotografiile produselor oferite) sunt protejate prin drepturi de autor. Cumpărătorul se angajează să nu se angajeze în nicio activitate care să-i permită sau persoanelor terțe să utilizeze neautorizat software-ul sau alte componente care alcătuiesc Interfața Web a magazinului.
  4. Cumpărătorul nu are dreptul să folosească mecanisme, software sau alte proceduri care ar putea avea un impact negativ asupra funcționării interfeței web a magazinului, atunci când se utilizează interfața web a magazinului. Interfața web a magazinului online poate fi utilizată numai în măsura în care nu este în detrimentul drepturilor altui vânzător și este în concordanță cu scopul său.
  5. Cumpărătorul este de acord că vânzătorul nu este răspunzător pentru erorile care rezultă din interferențele unor terțe părți pe site sau ca rezultat al utilizării site-ului cu încălcarea scopului acestuia.
 10. Politica de confidențialitate
  1. Cumpărătorul este de acord să proceseze următoarele date cu caracter personal: numele, adresa de livrare, adresa de facturare, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare "informația personală").
  2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor personale de către Vânzător în scopul realizării drepturilor și obligațiilor din Contractul de Vânzare și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Nu se alege În cazul în care cumpărătorul are o altă opțiune, acesta este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul transmiterii informațiilor și comunicării comerciale către cumpărător. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime în temeiul prezentului articol nu este o condiție care, în sine, ar face imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.
  3. Cumpărătorul ia in considerare că trebuie să precizeze corect datele sale personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, atunci când face o comandă din interfața web a magazinului) și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la modificarea datelor sale personale.
  4. Vânzătorul poate autoriza o terță parte să proceseze datele personale ale cumpărătorului ca procesor. Cu excepția persoanelor care transportă bunuri, datele cu caracter personal nu vor fi transmise terților fără acordul prealabil al cumpărătorului.
  5. Cumpărătorul se angajează să-și trimită adresa de e-mail către Compari srl. ca procesor de date cu caracter personal, cu opțiunea de a contacta cumpărătorul prin e-mail, cu o cerere de a finaliza un studiu de satisfacție cu o comandă în magazin și o cerere de evaluare a bunurilor achiziționate în magazinul electronic. Chestionarele și ratingurile vor fi disponibile pe compari.ro.
  6. Datele personale vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate electronic într-o formă automatizată sau într-o formă tipărită neautomatizată.
  7. Cumpărătorul confirmă faptul că informațiile personale furnizate sunt exacte și că a fost informat că este vorba despre o furnizare voluntară de date cu caracter personal.
  8. În cazul în care Cumpărătorul consideră că Vânzătorul sau Procesorul prelucrează datele personale, ce contravin protecției vieții private și personale a Cumpărătorului sau încălcând legea, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu privire la scopul prelucrării acestora, poate:
   - Să se adrreseze vânzătorului sau procesorului pentru explicații
   - Să solicite vânzătorului sau procesorului să elimine această condiție
   - În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vânzătorul este obligat să îi transmită aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o rambursare rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu teza precedentă care nu depășesc costurile necesare pentru furnizarea informațiilor
  9. această pagină folosește numai cookie-urile necesare
  10. Cumpărătorul este de acord să stocheze așa-numitele cookie-urile în calculatorul său. În cazul în care achiziționarea de pe site poate fi făcută și obligațiile vânzătorului de a-si îndeplini contractul de cumpărare, fără așa-numitele. cookie-urile de pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să-și retragă consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară.
 11. Livrarea corespondenței și a informațiilor
  1. Cu excepția cazului în care se convine altfel, toată corespondența referitoare la Contractul de vanzare va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau prin scrisoare recomandată, prin intermediul Operatorului de servicii poștale (selectat de expeditor). Cumpărătorului se trimite pe adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator.
  2. Mesajul este considerat livrat:
   -în cazul livrării prin e-mail în momentul primirii acestuia către serverul de poștă primită; integritatea mesajelor din poștă electronică poate fi asigurată printr-un certificat
   -în cazul livrării personale sau prin intermediul operatorului poștal, prin refuzul de a accepta coletul dacă destinatarul (sau persoana autorizată să accepte coletul) refuză să accepte coletul
   în cazul livrării prin intermediul operatorului poștal, la zece (10) zile de la depunerea mărfii, destinatarul va fi invitat să preia coletul depozitat coletul se va stoca in oficiul postal.
 12. Dispoziții finale
  1. Dacă o relație legată de utilizarea site-ului web sau o relație juridică nu se bazează pe un contract de vanzare și conține un element internațional (străin), atunci aceasta relație se va reglementa de legea cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorilor conform reglementărilor generale obligatorii.
  2. Vânzătorul autorizat să vândă Bunurile nu este supus niciunei alte autorizații în baza licenței de comerț. Biroul de Licențiere Comercială exercită un control în limitele competenței sale.
  3. Dacă o dispoziție a Termenilor și condițiilor este nevalidă sau ineficace sau dacă o dispoziție are cea mai apropiată aproximație față de o clauză nevalidă devine o prevedere invalidă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările din Contractul de cumpărare sau din Termenii și condițiile necesită o formă scrisă.
  4. Datele de contact :
   quality cases s.r.o., Řípská 960/9a, Brno, 627 00, Cehia


   adresa electronică: info@accesorii24.ro
   numar de telefon: +420 608 709 964 (english only)


Acești Termeni și condiții sunt valabile începând cu 1 februarie 2019.
quality cases s.r.o.